Informacja o przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego
„Akademia Przyszłości w Gminie Sułów”

Zgodnie z dyspozycją art. 39 ust. 8 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. 2022 poz. 1079), w związku z art. 4, art. 5 ust. 1 i art. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720), Gmina Sułów informuje o przystąpieniu do realizacji projektu „Akademia Przyszłości w Gminie Sułów”, nr projektu: FELU.10.03-IZ.00-0032/23, nr naboru: FELU.10.03-IZ.00-001/23 realizowanego w ramach w ramach Działania 10.3 Kształcenie ogólne Priorytetu X Lepsza edukacja programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Okres realizacji projektu: 01.01.2024 - 31.12.2025

Uzasadnienie przyczyn przystąpienia do realizacji projektu:
Projekt przyczyni się do poprawy poziomu kształcenia w gminie przez przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych i wyjazdów edukacyjnych dla uczniów.

Uzasadnienie przystąpienia do partnerstwa:
Działalność Fundacji Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera koncentruje się na pobudzaniu zainteresowań edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży za pomocą atrakcyjnych i interaktywnych metod nauki, które odkrywają przed nimi sekrety świata nauk ścisłych. Firma posiada odpowiednie zasoby finansowe, personalne i technologiczne niezbędne do przeprowadzenia takich projektów. Ponadto, Fundacja ma bogate doświadczenie w zdobywaniu wsparcia finansowego z funduszy unijnych oraz w efektywnej realizacji projektów edukacyjnych opartych o te środki.

Partner wiodący: Fundacja Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera, Partner: Gmina Sułów

Opublikowano: czwartek, 16 maja 2024
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>