Od 1 kwietnia 2012 r. Urząd Gminy Sułów zapewnia możliwość korzystania z pomocy tłumacza języka migowego.
Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209 poz. 1243) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się ma możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie.
Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z pomocy ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed dniem zamierzonego załatwienia sprawy, wybierając jedną z poniższych opcji:

1. Wysyłając informację pocztą na adres: Urząd Gminy Sułów, Sułów 63, 22-448 Sułów
2. E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
3. Telefon: 0 84 682 62 02,  Fax: 0 84 682 62 27

Urząd zapewni obsługę osoby niepełnosprawnej w wyznaczonym przez nią terminie, a jeżeli nie będzie to możliwe wyznaczy inny możliwy termin.
Korzystanie z pomocy tłumacza w urzędzie jest bezpłatne tylko dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).

Metryka dokumentu:
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Grzegorz Wiącek
Osoba odpowiedzialna za publikację informacji:
Dodano do BIP dnia: piątek, 13 kwietnia 2012
Data ostatniej modyfikacji: poniedziałek, 17 września 2012