Zarządzenie Nr 56/O/2015
Wójta Gminy Sułów
z dnia 8 lipca 2015 r.  

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom z terenu Gminy Sułów na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych w roku szkolnym 2015/2016 w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z § 4 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 938) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wnioski o udzielenie  pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz materiałów dydaktycznych składane przez osoby wyszczególnione w § 4 ust. 1 powołanego na wstępie rozporządzenia należy składać do dyrektorów szkół w terminie do 3 września 2015 r.

§ 2.

Wykonanie niniejszego zarządzenie powierza się dyrektorom szkół z terenu Gminy Sułów.

§ 3.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sułów oraz umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sułów.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka dokumentu:
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Grzegorz Wiącek
Osoba odpowiedzialna za publikację informacji:
Dodano do BIP dnia: środa, 15 lipca 2015
Data ostatniej modyfikacji: środa, 15 lipca 2015