Zarządzenie Nr 61/O/2015
Wójta Gminy Sułów

z dnia 3 sierpnia 2015 r.

w sprawie wprowadzenia procedury przekazania szkoły przez ustępującego dyrektora

Na podstawie art. 5 ust. 7, art. 34a ust. 1 i ust. 2 pkt 1 w związku z art. 5c pkt 2 i pkt 3 ustawy
o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 53 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1.

Wprowadzam do stosowania procedurę przekazania składników majątkowych, dokumentacji księgowej, kadrowej oraz dokumentacji związanej z organizacją pracy szkoły w przypadkuzmiany na stanowisku dyrektora, o treści jak wzałączniku do niniejszego zarządzenia.


§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam wszystkim dyrektorom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sułów.


§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

/-/ Leon Bulak
Wójt Gminy Sułów

Załączniki:
Pobierz (procedura_przekazania.docx)Procedura przekazania 0 Kb
Metryka dokumentu:
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Grzegorz Wiącek
Osoba odpowiedzialna za publikację informacji:
Dodano do BIP dnia: środa, 05 sierpnia 2015
Data ostatniej modyfikacji: środa, 05 sierpnia 2015