Gmina Sułów przystępuje do programu sprzedaży węgla dla Mieszkańców

Przyjęte przez Sejm przepisy pozwalają na to by gminy mogły kupić węgiel od wskazanych podmiotów po 1,5 tys. zł. za tonę, by następnie sprzedawać go mieszkańcom po 2 tys. zł. za tonę (bez kosztów transportu).

W myśl uchwalonych przepisów gmina będzie prowadzić dystrybucję między innymi w ramach umowy z innym podmiotem (np. składem węglowym) lub kilkoma podmiotami. Taki model dystrybucji będzie przyjęty w Gminie Sułów.

Kupić węgiel po preferencyjnej cenie będzie mogła osoba fizyczna z gospodarstwa domowego, która jest uprawniona do dodatku węglowego. W ramach zakupu preferencyjnego członek gospodarstwa domowego będzie mógł kupić węgiel w dwóch partiach: 1,5 tony do końca 2022 r. oraz 1,5 tony od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r.

Zgodnie z przyjętymi przepisami, aby nabyć węgiel trzeba będzie złożyć do Urzędu Gminy wniosek. Wzór wniosku będzie dostępny na naszej stronie internetowej w formie elektronicznej, a w siedzibie Urzędu Gminy w formie papierowej. O dostępności wniosków poinformujemy Państwa odrębnym komunikatem.

WAŻNE! Prawa zakupu węgla od gminy nie będą mieć osoby, które już zakupiły węgiel po cenie niższej niż 2000 zł. Wniosek o zakup preferencyjny będzie zawierał oświadczenie, że ani wnioskodawca, ani żaden członek jego gospodarstwa domowego nie kupili paliwa stałego na sezon grzewczy 2022–2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości, co najmniej takiej jak określona w rozporządzeniu.

Metryka dokumentu:
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Marta Radzik
Osoba odpowiedzialna za publikację informacji: Grzegorz Wiącek
Dodano do BIP dnia: piątek, 04 listopada 2022
Data ostatniej modyfikacji: piątek, 04 listopada 2022