Sułów, dnia 14 października 2015 r.


Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia

Działając w oparciu o art. 12 ust 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.) Wójt Gminy Sułów informuje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez mieszkańców.

Informacja sporządzona została w oparciu o ocenę jakości wody, która przesłana została przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zamościu.

Jakość badanej wody pobranej z sieci wodociągu publicznego w dniu 7 października 2015r. w miejscowości Sąsiadka odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 72 poz. 466).Wójt Gminy Sułów
/-/ Leon Bulak

Metryka dokumentu:
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Grzegorz Wiącek
Osoba odpowiedzialna za publikację informacji:
Dodano do BIP dnia: środa, 14 października 2015
Data ostatniej modyfikacji: środa, 27 stycznia 2016