Sułów, dnia 2017-06-30

RO. 2110.14.2017.MK

Informacja o wynikach naboru na wolne
kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy Sułów

Urząd Gminy Sułów
Sułów 63,
22 – 448 Sułów
…………………………………………
(nazwa i adres jednostki)

Wójt Gminy Sułów Informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru przeprowadzonego przez Komisję Rekrutacyjną, powołaną zarządzeniem nr 26/U/2017 Wójta Gminy Sułów z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy Sułów oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru - na ww. stanowisko został wybrany:

Janusz Stańczyk, zam. Tworyczów
(imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania)

Uzasadnienie: Pan Janusz Stańczyk spełnił wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Sekretarza Gminy Sułów. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w administracji samorządowej. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się wszechstronną znajomością zagadnień związanych z działalnością i funkcjonowaniem samorządu terytorialnego oraz bardzo dobrą wiedzą związaną ze specyfiką i strukturą organizacyjną Gminy Sułów. Znajomość zagadnień wyszczególnionych w ogłoszeniu zaprezentowana przez kandydata podczas rozmowy kwalifikacyjnej jest spójna z oczekiwaniami pracodawcy.

Wójt Gminy Sułów
/-/Leon Bulak

Metryka dokumentu:
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Grzegorz Wiącek
Osoba odpowiedzialna za publikację informacji:
Dodano do BIP dnia: piątek, 30 czerwca 2017