Sułów 23.04.2019r.

SO.2110.2.2019


Informacja o wynikach I etapu naboru
na wolne stanowisko urzędnicze Referenta ds. ogólnoorganizacyjnych i kadr.


Komisja rekrutacyjna powołana Zarządzeniem nr 15/U/2019 Wójta Gminy Sułów z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Sułowie oraz na podstawie Zarządzenia nr 16/U/2019 Wójta Gminy Sułów w sprawie ogłoszenia otwartego, konkurencyjnego naboru na stanowisko urzędnicze na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2019 r. dokonała oceny wymogów formalnych określonych w rozdziale II i V załącznika do w/w zarządzenia.


Kandydaci spełniający wymogi formalne, zakwalifikowani do II etapu naboru na w/w stanowisko:

L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania

1.

Monika Wyłupek

KitówPrzewodniczący Komisji Rekrutacyjnej
/-/ Janusz Stańczyk

Metryka dokumentu:
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Janusz Stańczyk
Osoba odpowiedzialna za publikację informacji: Grzegorz Wiącek
Dodano do BIP dnia: środa, 24 kwietnia 2019