Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej

Metryka dokumentu:
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Zając
Osoba odpowiedzialna za publikację informacji: Grzegorz Wiącek
Dodano do BIP dnia: poniedziałek, 02 grudnia 2019
Data ostatniej modyfikacji: wtorek, 03 grudnia 2019