Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie zaopiniowania możliwości sfinansowania deficytu


Metryka dokumentu:
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Zając
Osoba odpowiedzialna za publikację informacji: Grzegorz Wiącek
Dodano do BIP dnia: piątek, 27 listopada 2020