Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej na 2021 r.

Metryka dokumentu:
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Zając
Osoba odpowiedzialna za publikację informacji: Grzegorz Wiącek
Dodano do BIP dnia: czwartek, 03 grudnia 2020