OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Sułów

z dnia 8 maja 2024 r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Komisarz Wyborczy Zamościu I przekazuje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.:


Nr obwodu
głosowania


Granice
obwodu głosowania

Siedziba
obwodowej komisji wyborczej

1
Sułów, Sułów – Kolonia, Kulików, Rozłopy – Kolonia, Sułówek


Szkoła Podstawowa w Sułowie,
Sułów 64, 22-448 Sułów
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2
Deszkowice Pierwsze, Rozłopy
Remizo-świetlica w Deszkowicach Pierwszych,
Michalów ul. Chmielna 78, 22-448 Sułów
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3
Sąsiadka, Źrebce
Remizo-świetlica w Sąsiadce,
Sąsiadka 148, 22-448 Sułów
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

4
Tworyczów, Kawęczyn – Kolonia, Kitów
Remizo-świetlica w Tworyczowie,
Tworyczów 19A, 22-448 Sułów

5
Michalów
Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Michalowie,
Michalów, ul. Osiedlowa 11, 22-448 Sułów

6
Deszkowice Drugie
Świetlica wiejska w Deszkowicach Drugich,
Deszkowice Drugie 115, 22-448 Sułów

7
Sułowiec
Remizo-świetlica w Sułowcu, Sułowiec 30, 22-448 Sułów
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:

1) którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub

2) posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

a) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

b) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 2 lit. a,

c) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 2 lit. a,

d) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

e) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Zamościu I najpóźniej do dnia 27 maja 2024 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1,

3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1,

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Sułów najpóźniej do dnia 31 maja 2024 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 9 czerwca 2024 r. od godz. 700 do godz. 2100.


Wójt Gminy

/-/ Piotr Kaliszewski

Metryka dokumentu:
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Janusz Stańczyk
Osoba odpowiedzialna za publikację informacji: Grzegorz Wiącek
Dodano do BIP dnia: środa, 08 maja 2024
Data ostatniej modyfikacji: środa, 08 maja 2024