Obwieszczenie
Wójta Gminy Sułów
z dnia 23 lipca 2015 roku

Na podstawie art. 6ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 203 r. o referendum ogólnokrajowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 318 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Nr XIX/119/2012 z dnia 23 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Sułów na stałe obwody głosowania (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z dnia 14 listopada 2012 r. poz. 3458) podaje się do publicznej wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w których zostanie przeprowadzone głosowanie w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 06 września 2015 roku.

Numer
obwodu
głosowania

Granice obwodu

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

- Sułów,
- Sułów-Kolonia,
- Kulików,
- Rozłopy-Kolonia,
- Sułówek

Zespół Szkół w Sułowie
tel. 84 682 62 04
Lokal przeznaczony dla osób
niepełnosprawnych

2

- Deszkowice Pierwsze,
- Rozłopy

Budynek świetlicy GS "SCH" w Sułowie z/s
w Deszkowicach Pierwszych 148
tel. kom. 662 266 534

3

- Sąsiadka,
- Źrebce

Budynek poszkolny w Sąsiadce
tel. kom 504 285 105

4

- Sułowiec,
- Tworyczów,
- Kawęczyn-Kolonia,
- Kitów

Szkoła Podstawowa w Tworyczowie
tel. 84 641 51 01

5

- Deszkowice Drugie,
- Michalów

Zespół Szkół w Michalowie
ul. Osiedlowa 11
tel. 84 682 15 96

Wyborca może głosować korespondencyjnie i przez pełnomocnika. Do głosowania korespondencyjnego wyznaczony jest obwód nr 1 z siedzibą w Zespole Szkół w Sułowie.

Lokale wyborcze czynne będą w dniu 06 września 2015 roku od godz. 6.00 do godz. 22.00.

Wójt Gminy
/-/ Leon Bulak

Opublikowano: środa, 05 sierpnia 2015
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna > ostatnia >>