O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Sułów zawiadamia, iż Gmina Sułów rozpoczyna realizację projektu pn. „Więcej Słońca – wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez instalację kolektorów słonecznych w Gminie Sułów”.

Wszystkie osoby, które w 2012 roku przystąpiły do projektu poprzez zawarcie umów użyczenia oraz wszyscy chętni, którzy chcą się wpisać na listę rezerwową muszą stawić się na spotkania, które odbędą się w następujących terminach:

2 luty 2015 r. w godz. 9.00 - 12.00 – mieszkańcy Źrebiec i Sąsiadki – budynek remizy OSP w Źrebcach,

3 luty 2015 r. w godz. 9.00 – 13.00 – mieszkańcy Deszkowic Pierwszych i Rozłop – budynek remizy OSP w Deszkowicach Pierwszych,

4 luty 2015 r. w godz. 9.00 – 11.00 – mieszkańcy Michalowa i Deszkowic Drugich – budynek centrum wsi (przy stawie),

5 luty 2015 r. w godz. 9.00 – 13.00 – mieszkańcy Tworyczowa, Sułowca, Kitowa i Kolonii Kawęczyn – budynek remizy OSP w Tworyczowie,

6 luty 2015 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy – mieszkańcy Sułowa, Kulikowa, Sułówka, Kolonii Sułów, Kolonii Rozłopy- Urząd Gminy Sułów, pok. nr 13.

Podczas spotkań z właścicielami budynków zostaną zawarte umowy regulujące zasady uczestnictwa w projekcie. W celu ich podpisania na spotkania obowiązkowo muszą się stawić wszyscy właściciele/ współwłaściciele budynków mieszkalnych, którzy w 2012 r. podpisali umowę użyczenia. Osoby te muszą wziąć ze sobą dowód osobisty.

Wójt Gminy
/-/ Leon Bulak

Opublikowano: piątek, 30 stycznia 2015
 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 następna > ostatnia >>