Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych, których przedmiotem jest projekt Uchwały Rady Gminy Sułów w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Sułów
Gmina Sułów ogłasza konsultacje społeczne, których przedmiotem jest projekt Uchwały Rady Gminy Sułów w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Sułów. Projekt uchwały jest dostępny na stronie www.bip.sulow.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Sułowie, pok. nr 1 i pok. nr 13. Celem konsultacji społecznych jest pozyskanie uwag i opinii od interesariuszy procesu rewitalizacji w zakresie propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 7 czerwca 2023r. do 14 lipca 2023r.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach:

 1. otwartego spotkania konsultacyjnego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego wyrażenie opinii, uwag i propozycji do projektu uchwały. Spotkanie odbędzie się w dniu 7 czerwca 2023r. o godz. 10:30 w siedzibie Centrum Społeczno-Kulturalnym w Sułowie – sala sesyjna.
 2. zbierania uwag za pomocą formularza w postaci:
  1. papierowej, poprzez wypełnienie formularza i dostarczenie drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy w Sułowie, Sułów 63, 22-448 Sułów, lub dostarczenie osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Sułowie, pok. nr 1 – Sekretariat.
  2. elektronicznej, poprzez wypełnienie formularza i przesłanie za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
  3. badania ankietowego dotyczącego opinii na temat proponowanych granic obszaru rewitalizacji.
Formularz uwag będzie dostępny:
 • na stronie internetowej Urzędu
 • na stronie podmiotowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej
 • w formie papierowej w Urzędzie Gminy w Sułowie pok. nr 1 – sekretariat;
 • podczas otwartego spotkania konsultacyjnego w dniu 7 czerwca 2023r. o godzinie 10:30.

Ankieta on–line będzie dostępna od dnia 7 czerwca 2023r. do 14 lipca 2023r. pod linkiem https://forms.gle/aU68ujeo1d8V8rmf9

Z-ca Wójta Gminy Sułów
/-/ Janusz Stańczyk
Metryka dokumentu:
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Marta Radzik
Osoba odpowiedzialna za publikację informacji: Grzegorz Wiącek
Dodano do BIP dnia: wtorek, 30 maja 2023
Data ostatniej modyfikacji: piątek, 16 czerwca 2023