Program współpracy Gminy Sułów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok
Metryka dokumentu:
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Janusz Stańczyk
Osoba odpowiedzialna za publikację informacji: Grzegorz Wiącek
Dodano do BIP dnia: czwartek, 09 listopada 2023