KOMUNIKAT
Wójta Gminy Sułów
z dnia 26 października 2016r.

o zarządzeniu konsultacji z organizacjami pożytku publicznego w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Sułów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017r.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyrażonej pisemnej opinii i złożenia uwag do projektu programu w terminie do dnia 4 listopada 2016r. w sekretariacie Urzędu Gminy Sułów.

Z projektem programu współpracy Gminy Sułów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017r. można zapoznać się w sekretariacie Urzędu Gminy Sułów, na BIP Gminy Sułów.

Wójt Gminy Sułów
/-/ Leon Bulak

Załączniki:
Pobierz (projekt.doc)Projekt uchwały58 Kb
Metryka dokumentu:
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Grzegorz Wiącek
Osoba odpowiedzialna za publikację informacji:
Dodano do BIP dnia: środa, 26 października 2016
Data ostatniej modyfikacji: czwartek, 27 października 2016