KOMUNIKAT
Wójta Gminy Sułów
z dnia 12 listopada 2020 r.

o zarządzeniu konsultacji z organizacjami pożytku publicznego w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Sułów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021r.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyrażonej pisemnej opinii i złożenia uwag do projektu programu w terminie do dnia 23 listopada 2020 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Sułów.

Z projektem programu współpracy Gminy Sułów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r. można zapoznać się w sekretariacie Urzędu Gminy Sułów i na BIP Gminy Sułów.

Wójt Gminy Sułów
/-/ Leon Bulak

Metryka dokumentu:
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Grzegorz Wiącek
Osoba odpowiedzialna za publikację informacji:
Dodano do BIP dnia: poniedziałek, 16 listopada 2020
Data ostatniej modyfikacji: poniedziałek, 16 listopada 2020