Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 r. zadań z zakresu: „upowszechniania kultury fizycznej i sportu”

OGŁOSZENIE
WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT
na realizację w 2023 r. zadań z zakresu:
„upowszechniania kultury fizycznej i sportu”

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego i dokonania oceny złożonych ofert na realizację w 2023r. zadań z zakresu: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, mieszczących się w sferze zadań publicznych określonych w art.4 ust 1 pkt 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022r., poz.1327 ze zm. ), oraz art.28 ust.2 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010r (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1599 ze zm.) – wybrana została oferta złożona przez:

Gminny Klub Sportowy "PERŁA" DESZKOWICE


Wójt Gminy
/-/ Leon Bulak

Metryka dokumentu:
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Lidia Pańczyk
Osoba odpowiedzialna za publikację informacji: Grzegorz Wiącek
Dodano do BIP dnia: wtorek, 21 lutego 2023
Data ostatniej modyfikacji: wtorek, 21 lutego 2023