OGŁOSZENIE
WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

na realizację w 2019 r. zadań z zakresu:
nauki, szkolnictwa wyższego edukacji, oświaty i wychowania, pn.:

„Dowóz niepełnosprawnego ucznia z terenu Gminy Sułów do Polskiego Stowarzyszenia
na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu,
ul. Orlicz – Dreszera 14, 22 – 400 Zamość”

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego i dokonania oceny złożonych ofert na realizację w 2019 r. zadania z zakresu: nauki, szkolnictwa wyższego edukacji, oświaty i wychowania, mieszczących się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) – wybrana została oferta złożona przez:

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu.

Wójt Gminy Sułów
/-/ Leon Bulak

Metryka dokumentu:
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Marzena Kowalczyk
Osoba odpowiedzialna za publikację informacji: Grzegorz Wiącek
Dodano do BIP dnia: wtorek, 11 grudnia 2018
Data ostatniej modyfikacji: wtorek, 11 grudnia 2018