OGŁOSZENIE
WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT
na realizację w 2020 r. zadań z zakresu:
„upowszechniania kultury fizycznej i sportu”

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego i dokonania oceny złożonych ofert na realizację w 2020r zadań z zakresu:upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,mieszczących się w sferze zadań publicznych określonych w art.4 ust 1 pkt 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019r., poz.688 ze zm. ), oraz art.28 ust.2 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010r(Dz. U. z 2019r, poz. 2251) – wybrana została oferta złożona przez:

Gminny Klub Sportowy”PERŁA” DESZKOWICEWójt Gminy
/-/ Leon Bulak

Metryka dokumentu:
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Irena Dudek
Osoba odpowiedzialna za publikację informacji: Grzegorz Wiącek
Dodano do BIP dnia: czwartek, 13 lutego 2020
Data ostatniej modyfikacji: czwartek, 13 lutego 2020