OGŁOSZENIE
WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT
na realizację w 2021 r. zadań z zakresu:
„upowszechniania kultury fizycznej i sportu”

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego i dokonania oceny złożonych ofert na realizację w 2021 r. zadań z zakresu: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, mieszczących się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), oraz art. 28 ust. 2 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 2251) – wybrana została oferta złożona przez:

Gminny Klub Sportowy "PERŁA" DESZKOWICE


Wójt Gminy
/-/ Leon Bulak

Metryka dokumentu:
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Irena Dudek
Osoba odpowiedzialna za publikację informacji: Grzegorz Wiącek
Dodano do BIP dnia: piątek, 12 lutego 2021
Data ostatniej modyfikacji: piątek, 26 lutego 2021