Oświadczenia majątkowe pracowników UG i jedn. org.
Wpisany przez Grzegorz Wiącek   
czwartek, 05 maja 2016

Monika Bober
Urząd Gminy w Sułowie
Inspektor d/s ochrony środowiska

Więcej…
 
Wpisany przez Grzegorz Wiącek   
czwartek, 07 lipca 2011

Jolanta Kobylas
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułowie
Specjalista pracy socjalnej

Więcej…
 
Wpisany przez Grzegorz Wiącek   
czwartek, 07 lipca 2011

Marzena Kowalczyk
Urząd Gminy Sułów
Kierownik referatu oświaty

Więcej…