Oświadczenia majątkowe radnych złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania.

Metryka dokumentu:
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Grzegorz Wiącek
Osoba odpowiedzialna za publikację informacji:
Dodano do BIP dnia: piątek, 09 stycznia 2015