Zarządzenia Wójta
NUMER ZARZĄDZENIAZAKRES REGULACJI
1/O/2014
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji w 2015 r.
2/O/2014
w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na powierzenie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji w 2015 r. oraz określenia Regulaminu Pracy Komisji Oceniającej
3/O/2014
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.
4/O/2014
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.
5/O/2014
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej Gminnej Biblioteki Publicznej im. Feliksy Poździk w Sułowie na 2014 rok.
6/O/2014
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sułów.
7/O/2014
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.


 
NUMER ZARZĄDZENIAZAKRES REGULACJI
8/O/2015 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej im. Feliksy Poździk w Sułowie do dokonywania przeniesień w planie wydatków.
9/O/2015 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2015 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sułów.
10/O/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
10A/O/2015 w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
11/O/2015 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułowie do realizacji zadań z zakresu ustawy o Karcie Dużej Rodziny
12/O/2015 w sprawie przyjęcia planu finansowego jednostki budżetowej Urzędu Gminy Sułów na 2015 r.
13/O/2015 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułowie do realizacji zadań z zakresu ustawy o Karcie Dużej Rodziny
14/O/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
15/O/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
15a/O/2015 w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu pn. "Więcej Słońca - wykorzystanie odnawialnych Źródeł energii poprzez instalację kolektorów słonecznych na terenie gminy Sułów", nr 02/12-WND-RPLU.06.02.00-06-003/12 współfinansowanego w ramach Działania 6.2 Energia przyjazna środowisku RPO WL 2007-2013.
16/O/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
17/O/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
18/O/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
19/O/2015 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
20/O/2015 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Dyrektora Zespołu Szkół w Sułowie
21/O/2015 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Dyrektora Zespołu Szkół w Michalowie
22/O/2015 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kol. Tworyczów
23/O/2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 i informacji o stanie mienia oraz przekazania sprawozdań
24/O/2015 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego
25/O/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
26/O/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
27/O/2015 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kol. Tworyczów
28/O/2015 w sprawie powołania członków obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Sułów w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
29/O/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
30/O/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sułów
31/O/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
32/O/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
33/O/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
34/O/2015 w sprawie wyznaczenia osoby do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Zespołu Szkół w Sułowie
35/O/2015 w sprawie zobowiązania nauczyciela do podjęcia pracy w innej szkole w celu uzupełniania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
36/O/2015 w sprawie zobowiązania nauczyciela do podjęcia pracy w innej szkole w celu uzupełniania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
37/O/2015 w sprawie zobowiązania nauczyciela do podjęcia pracy w innej szkole w celu uzupełniania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
38/O/2015 w sprawie zobowiązania nauczyciela do podjęcia pracy w innej szkole w celu uzupełniania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
39/O/2015 w sprawie przeniesienia planowanych wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej Gminnej Biblioteki Publicznej im. Feliksy Poździk w Sułowie na 2015 rok
40/O/2015 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Sułowie oraz dyrektora Zespołu Szkół w Michalowie
41/O/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
42/O/2015 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Sułowie
43/O/2015 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Michalowie
44/O/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
45/O/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
46/O/2015 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Michalowie
47/O/2015 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Sułowie
48/O/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
49/O/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
50/O/2015 w sprawie zmiany planu finansowego na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
51/O/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sułów
52/O/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
53/O/2015 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego
53A/O/2015 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15a/O/2015 Wójta Gminy Sułów z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu pn. "Więcej Słońca - wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez instalację kolektorów słonecznych na terenie gminy Sułów",nr 02/12-WND-RPLU.06.02.00-06-003/12 współfinansowanego w ramach Działania 6.2 Energia przyjazna środowisku RPO WL 2007-2013
54/O/2015 w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół w Michalowie
55/O/2015 w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół w Sułowie
56/O/2015 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom z terenu Gminy Sułów na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych w roku szkolnym 2015/2016 w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - "Wyprawka szkolna"
57/O/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
58/O/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
59/O/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
60/O/2015 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2015 rok
61/O/2015 w sprawie wprowadzenia procedury przekazania szkoły przez ustępującego dyrektora
62/O/2015 w sprawie powołania członków obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Sułów w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 06 września 2015 r.
63/O/2015 w sprawie powołania koordynatora informatycznej obsługi obwodowych komisji do spraw referendum
64/O/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
64A/O/2015 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15a/O/2015 Wójta Gminy Sułów z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu pn"Więcej Słońca - wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez instalację kolektorów słonecznych na terenie gminy Sułów",nr 02/12-WND-RPLU.06.02.00-06-003/12 współfinansowanego w ramach Działania 6.2 Energia przyjazna środowisku RPO WL 2007-2013.
65/O/2015 w sprawie wyznaczenia osoby do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Zespołu Szkół w Michalowie
66/O/2015 w sprawie: uchylenia zarządzenia oraz wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
67/O/2015 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sułów za I półrocze 2015 roku
68/O/2015 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla nauczyciela pełniącego obowiązki dyrektora Zespołu Szkół w Sułowie
69/O/2015 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla nauczyciela pełniącego obowiązki dyrektora Zespołu Szkół w Michalowie
70/O/2015 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kol. Tworyczów
71/O/2015 w sprawie wyznaczenia osoby do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Zespołu Szkół w Michalowie
72/O/2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Zespołu Szkół w Michalowie
73/O/2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Zespołu Szkół w Sułowie
74/O/2015 w sprawie zobowiązania nauczyciela do podjęcia pracy w innej szkole w celu uzupełniania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
75/O/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
76/O/2015 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2015 rok
77/O/2015 ANULOWANO
78/O/2015 w sprawie wyznaczenia osoby do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Zespołu Szkół w Sułowie
79/O/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
80/O/2015 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2015 rok
81/O/2015 w sprawie powołania członków obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Sułów w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r
82/O/2015 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Sułów do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r
83/O/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
84/O/2015 w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w Gminie Sułów
85/O/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
86/O/2015 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2015 rok
87/O/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
88/O/2015 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwały budżetowej na rok 2016
89/O/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sułów
90/O/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
91/O/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
92/O/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
93/O/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji w 2016 r
94/O/2015 w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na powierzenie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji w 2015 r. oraz okreśœlenia Regulaminu Pracy Komisji Oceniającej
95/O/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
96/O/2015  
97/O/2015 w sprawie powołania punktu kontaktowego Host Nation Support (HNS) w Gminie Sułów
 
NUMER ZARZĄDZENIAZAKRES REGULACJI
98/O/2016
w sprawie uchwalenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
99/O/2016
w sprawie uchwalenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
100/O/2016
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2016 rok
104/O/2016
W sprawie uchwalenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rokw sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2016 rok
105/O/2016
w sprawie uchwalenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
106/O/2016
W sprawie zmiany zarządzenia Nr 37/O/09 Wójta Gminy Sułów z dnia 12 stycznia 2004 r. w sprawie przyjęcia dokumentacji opisującej zasady prowadzenia rachunkowoœci w Urzędzie Gminy w Sułowie.
107/O/2016
w sprawie przyjęcia planu finansowego jednostki budżetowej Urzędu Gminy Sułów na 2016 r.
108/O/2016
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
109/O/2016
W sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2016 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sułów.
113/O/2016
W sprawie wyznaczenie jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu œwiadczenia wychowawczego oraz udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach œwiadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji
114/O/2016
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
115/O/2016
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2016 rok
116/O/2016
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej im. Feliksy PoŸdzik w Sułowie.
117/O/2016
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
118/O/2016
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
119/O/2016
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Sułowie
120/O/2016
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Michalowie
121/O/2016
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2015 i informacji o stanie mienia oraz przekazania sprawozdań.
122/O/2016
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
123/O/2016
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2016 rok
124/O/2016
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
125/O/2016
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2016 rok
126/O/2016
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
127/O/2016
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
128/O/2016
w sprawie zobowiązania nauczyciela do podjęcia pracy w innej szkole w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
129/O/2016
w sprawie zobowiązania nauczyciela do podjęcia pracy w innej szkole w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
130/O/2016
w sprawie zobowiązania nauczyciela do podjęcia pracy w innej szkole w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
131/O/2016
w sprawie zobowiązania nauczyciela do podjęcia pracy w innej szkole w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
132/O/2016
w sprawie zobowiązania nauczyciela do podjęcia pracy w innej szkole w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
133/O/2016
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
134/O/2016
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2016 rok
135/O/2016
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
136/O/2016
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 91/2012 z dnia 04 kwietnia 2012 r. dotyczącego powołania Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
137/O/2016
w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawy i najmu nieruchomości będących w zasobie Gminy Sułów oraz opłat za korzystanie z gruntu bez tytułu prawnego
138/O/2016
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
139/O/2016
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2016 rok
140/O/2016
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej im. Feliksy Poździk w Sułowie
141/O/2016 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla dyrektora Zespołu Szkół w Sułowie
142/O/2016 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla dyrektora Zespołu Szkół w Michalowie
143/O/2016
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Zespołu Szkół w Sułowie
144/O/2016
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Zespołu Szkół w Michalowie
145/O/2016
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
146/O/2016
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2016 rok
147/O/2016
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 91/2012 z dnia 04 kwietnia 2012 r. dotyczącego powołania Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
148/O/2016
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
149/O/2016
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2016 rok
150/O/2016
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom z terenu Gminy Sułów na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych w roku szkolnym 2016/2017 w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - „Wyprawka szkolna"
151/O/2016
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
152/O/2016
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2016 rok
153/O/2016
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2016 rok
154/O/2016
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
155/O/2016w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla dyrektora Szkoły Podstawowej w Kol. Tworyczów
156/O/2016
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
157/O/2016
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2016 rok
158/O/2016
w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok 2017 przez podległe gminie jednostki
159/O/2016
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
160/O/2016
w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Sułów
161/O/2016
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
162/O/2016
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
163/O/2016
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2016 rok
164/O/2016
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
165/O/2016
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2016 rok
166/O/2016
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
167/O/2016
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwały budżetowej na rok 2017
168/O/2016
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
169/O/2016
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2016 rok
170/O/2016
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
171/O/2016
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2016 rok
172/O/2016
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji w 2016 r.
173/O/2016
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
174/O/2016
w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na powierzenie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji w 2017 r. oraz określenia Regulaminu Pracy Komisji Oceniającej
175/O/2016
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
176/O/2016
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
177/O/2016
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
178/O/2016
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2016 rok
179/O/2016
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
180/O/2016
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2016 rok
181/O/2016
w sprawie scentralizowania rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) w Gminie Sułów i jej jednostkach budżetowych
182/O/2016
w sprawie zasad numerowania faktur wystawianych przez jednostki budżetowe w imieniu Gminy Sułów
183/O/2016
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej


 
NUMER ZARZĄDZENIAZAKRES REGULACJI
184/O/2017
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2017 rok
185/O/2017
w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektora Zespołu Szkól w Sułowie
186/O/2017
w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektora Zespołu Szkół w Michałowie
187/O/2017
w sprawie przyjęcia planu finansowego jednostki budżetowej Urzędu Gminy Sułów na 2017 r.
188/O/2017
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
189/O/2017
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
190/O/2017
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
191/O/2017
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2017 rok
192/O/2017
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
193/O/2017
w sprawie zasad wynagradzania dyrektora samorządowej instytucji kultury dla której organizatorem jest Gmina Sułów
194/O/2017
w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Feliksy Poździk w Sułowie
195/O/2017
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
196/O/2017
w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dla dyrektora Szkoły Podstawowej w Kolonii Tworyczów
197/O/2017
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla dyrektora Szkoły Podstawowej w Kolonii Tworyczów
198/O/2017
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla dyrektora Zespołu Szkół w Michalowie
199/O/2017
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla dyrektora Zespołu Szkół w Sułowie
200/O/2017
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2017 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sułów
201/O/2017
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
202/O/2017
w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułowie do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem"
203/O/2017
w sprawie ustalenia wynagrodzenia zasadniczego dla dyrektora Szkoły Podstawowej w Kolonii Tworyczów
204/O/2017
w sprawie ustalenia wynagrodzenia zasadniczego dla dyrektora Zespołu Szkół w Sułowie
205/O/2017
w sprawie ustalenia wynagrodzenia zasadniczego dla dyrektora Zespołu Szkół w Michalowie
206/O/2017
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sułów za rok 2016 i informacji o stanie mienia oraz przekazania sprawozdań
207/O/2017
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
208/O/2017
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
209/O/2017
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2017 rok
210/O/2017
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
211/O/2017
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 106/O/2016 z dnia 16.02.2016r. w sprawie przyjęcia dokumentacji opisującej zasady prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Gminy w Sułowie
212/O/2017
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sułów
213/O/2017
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
214/O/2017
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
215/O/2017
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2017 rok
216/O/2017
w sprawie zobowiązania nauczyciela do podjęcia pracy w innej szkole w celu uzupełniania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
217/O/2017
w sprawie zobowiązania nauczyciela do podjęcia pracy w innej szkole w celu uzupełniania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
218/O/2017
w sprawie zobowiązania nauczyciela do podjęcia pracy w innej szkole w celu uzupełniania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
219/O/2017
w sprawie zobowiązania nauczyciela do podjęcia pracy w innej szkole w celu uzupełniania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
220/O/2017
w sprawie zobowiązania nauczyciela do podjęcia pracy w innej szkole w celu uzupełniania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
221/O/2017
w sprawie zobowiązania nauczyciela do podjęcia pracy w innej szkole w celu uzupełniania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
222/O/2017
w sprawie zmiany 19/O/2015 Wójta Gminy Sułów z dnia 01 kwietnia 2015r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
223/O/2017
w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego oraz dodatku funkcyjnego dla dyrektora Zespołu Szkół w Sułowie
224/O/2017
w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego oraz dodatku funkcyjnego dla dyrektora Zespołu Szkół w Michalowie
225/O/2017
w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego oraz dodatku funkcyjnego dla dyrektora Szkoły Podstawowej w Kolonii Tworyczów
226/O/2017
w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Kolonii Tworyczów
227/O/2017
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 91/2012 z dnia 04 kwietnia 2012 r. dotyczącego powołania Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
228/O/2017
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Tworyczowie
229/O/2017
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
230/O/2017
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
231/O/2017
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
232/O/2017
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
233/O/2017
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
234/O/2017
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
235/O/2017
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
236/O/2017
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2017 rok
237/O/2017
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
238/O/2017
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2017 rok
239/O/2017
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2017 rok
240/O/2017
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
241/O/2017
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
242/O/2017
w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tworyczowie
243/O/2017
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom z terenu Gminy Sułów na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018 w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - „Wyprawka szkolna"
244/O/2017
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
245/O/2017
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2017 rok
246/O/2017
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 37/O/2004 z dnia 12 stycznia 2004 r. w sprawie przyjęcia dokumentacji opisującej zasady prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Gminy w Sułowie
247/O/2017
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sułów za I półrocze 2017 roku
248/O/2017
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla dyrektora Szkoły Podstawowej w Tworyczowie
249/O/2017
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla dyrektora Szkoły Podstawowej w Sułowie
250/O/2017
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla dyrektora Szkoły Podstawowej, im. Św. Jana Pawła II w Michalowie
251/O/2017
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
252/O/2017
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
253/O/2017
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla p. o. dyrektora Szkoły Podstawowej w Tworyczowie
254/O/2017
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
255/O/2017
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2017 rok
256/O/2017
w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok 2018 przez podległe Gminie jednostki
257/O/2017
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
258/O/2017
w sprawie przyznania dodatku za pracę w trudnych warunkach dla dyrektora Szkoły Podstawowej w Tworyczowie
259/O/2017
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Tworyczowie
260/O/2017
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla dyrektora Szkoły Podstawowej w Tworyczowie
261/O/2017
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Szkoły Podstawowej w Tworyczowie
262/O/2017
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
263/O/2017
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2017 rok
264/O/2017
w sprawie ogłoszenia konkursu na Partnerów Gminy Sułów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn. „Rewitalizacja - budowa i rozbudowa obiektów na terenie Gminy Sułów"
265/O/2017
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
266/O/2017
w sprawie ryczałtu pieniężnego za zapewnienie stałej gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych
267/O/2017
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
268/O/2017
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2017 rok
269/O/2017
w sprawie zmiany 19/O/2015 Wójta Gminy Sułów z dnia 01 kwietnia 2015r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
270/O/2017
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
271/O/2017
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2017 rok
272/O/2017
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
273/O/2017
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2017 rok
274/O/2017
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 91/O/2012 z dnia 04 kwietnia 2012r. dotyczącego powołania Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
275/O/2017
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwały budżetowej na rok 2018
276/O/2017
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2017 rok
277/O/2017
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
278/O/2017
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2017 rok
279/O/2017
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji w 2018 r.
280/O/2017
w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na powierzenie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji w 2018 r. oraz określenia Regulaminu Pracy Komisji Oceniającej
281/O/2017
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
282/O/2017
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
283/O/2017
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2017 rok
284/O/2017
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok


 
NUMER ZARZĄDZENIAZAKRES REGULACJI
288/O/2018
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zalecanych gminie na 2018 rok
289/O/2018
w sprawie przyjęcia planu finansowego jednostki budżetowej Urzędu Gminy Sułów
290/O/2018
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sułów
291/O/2018
w sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowych zasobu Gminy Sułów
292/O/2018
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
293/O/2018
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
294/O/2018
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zalecanych gminie na 2018 rok
295/O/2018
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018r. Za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Sułów
296/O/2018
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułowie do realizacji zadań z zakresu ustawy o Karcie Dużej Rodziny
297/O/2018
w sprawie zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie operacji „Przebudowa drogi gminnej nr 110128L w miejscowości Sułów-Sułówek-Nawóz od km 0+000,00 do km 4+083,00” realizowanego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
298/O/2018
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
299/O/2018
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zalecanych gminie na 2018 rok
300/O/2018
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
301/O/2018
w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej i ustalenia regulaminu pracy
302/O/2018
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 97/O/15 Wójta Gminy Sułów z dnia 17 grudnia 2015 r.w sprawie powołania punktu kontaktowego Host Nation Support (HNS) w Gminie Sułów
303/O/2018
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sułów za rok 2017 i informacji o stanie mienia oraz przekazania sprawozdań
304/O/2018
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
305/O/2018
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
306/O/2018
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zalecanych gminie na 2018 rok
307/O/2018
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 91\2012 z dnia 4 kwietnia 2012 r. Dotyczącego powołania Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzeczy przeciwdziałania przemocy w rodzinie
308/O/2018
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
309/O/2018
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zalecanych gminie na 2018 rok
310/O/2018
w sprawie ustalenia wynagrodzenia zasadniczego dla dyrektora Szkoły Podstawowej w Sułowie
311/O/2018
w sprawie ustalenia wynagrodzenia zasadniczego dla dyrektora Szkoły Podstawowej w Sułowie im. Św. Jana Pawła II w Michalowie
312/O/2018
w sprawie ustalenia wynagrodzenia zasadniczego dla dyrektora Szkoły Podstawowej w Tworyczowie
313/O/2018
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
314/O/2018
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zalecanych gminie na 2018 rok
315/O/2018
w sprawie wprowadzenia procedury udzielenia przez gminę pożyczek stowarzyszeniom działającym na terenie gminy na realizacji zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych
316/O/2018
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
317/O/2018
w sprawie zobowiązania nauczyciela do podjęcia pracy w innej szkole w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
318/O/2018
w sprawie zobowiązania nauczyciela do podjęcia pracy w innej szkole w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
319/O/2018
w sprawie zobowiązania nauczyciela do podjęcia pracy w innej szkole w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
320/O/2018
w sprawie zobowiązania nauczyciela do podjęcia pracy w innej szkole w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
321/O/2018
w sprawie zobowiązania nauczyciela do podjęcia pracy w innej szkole w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
322/O/2018
w sprawie zobowiązania nauczyciela do podjęcia pracy w innej szkole w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
323/O/2018
w sprawie zobowiązania nauczyciela do podjęcia pracy w innej szkole w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
324/O/2018
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
325/O/2018
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zalecanych gminie na 2018 rok
326/O/2018
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
327/O/2018
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zalecanych gminie na 2018 rok
328/O/2018
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 137/O/2016 Wójta Gminy Sułów z dnia 26 maja 2016r.w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawy i najmu nieruchomości będących w zasobie Gminy Sułów oraz opłat za korzystanie z gruntu bez tytułu prawnego
329/O/2018
w sprawie zobowiązania nauczyciela do podjęcia pracy w innej szkole w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
330/O/2018
w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułowie do prowadzenia postępowania w sprawach realizacji rządowego programu „Dobry start”
331/O/2018
w sprawie udzielania upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego, a także do wydania w tych sprawach decyzji
332/O/2018
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułowie do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy o ustaleniu i wpłacie zasiłków dla opiekuna
333/O/2018
w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach realizacji rządowego programu „Dobry start”
334/O/2018
w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach realizacji rządowego programu „Dobry start”
335/O/2018
w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego, a także do wydania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu pomocy społecznej
336/O/2018
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
337/O/2018
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zalecanych gminie na 2018 rok
338/O/2018
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
339/O/2018
w sprawie wprowadzenia zasad płatności należności z otrzymanych faktur z wykazanym podatkiem VAT w Gminie Sułów i jej jednostkach organizacyjnych od 1 lipca 2018 r.
340/O/2018
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
341/O/2018
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zalecanych gminie na 2018 rok
342/O/2018
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
343/O/2018
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zalecanych gminie na 2018 rok
344/O/2018
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
345/O/2018
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
346/O/2018
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zalecanych gminie na 2018 rok
347/O/2018
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
348/O/2018
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zalecanych gminie na 2018 rok
349/O/2018
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
350/O/2018
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zalecanych gminie na 2018 rok
351/O/2018
w sprawie ustalenia wynagrodzenia zasadniczego dla dyrektora Szkoły Podstawowej w Sułowie
352/O/2018
w sprawie ustalenia wynagrodzenia zasadniczego dla dyrektora Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Michalowie
353/O/2018
w sprawie ustalenia wynagrodzenia zasadniczego dla dyrektora Szkoły Podstawowej w Tworyczowie
354/O/2018
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
355/O/2018
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
356/O/2018
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
357/O/2018
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zalecanych gminie na 2018 rok
358/O/2018
w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok 2019 przez podległe gminie jednostki
359/O/2018
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
360/O/2018
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zalecanych gminie na 2018 rok
361/O/2018
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
362/O/2018
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zalecanych gminie na 2018 rok
363/O/2018
w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Sułów do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
364/O/2018
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
365/O/2018
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2018 rok
366/O/2018
w sprawie ustalenia lokali do prowadzenia agitacji wyborczej w wyborach organów władzy państwowej i jednostek samorządu terytorialnego oraz referendach
367/O/2018
w sprawie
368/O/2018
w sprawie
369/O/2018
w sprawie
370/O/2018
w sprawie
371/O/2018
w sprawie
372/O/2018
w sprawie
373/O/2018
w sprawie
374/O/2018
w sprawie
375/O/2018
w sprawie
376/O/2018
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji w 2018 r.
1/O/2018
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
2/O/2018
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w Gminie Sułów
3/O/2018
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
4/O/2018
w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na powierzenie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji w 2019 r. oraz określenia Regulaminu Pracy Komisji Oceniającej
5/O/2018
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
6/O/2018
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego
7/O/2018
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
8/O/2018
w sprawie rozliczania płatności podatku VAT w Gminie Sułów za pośrednictwem metody podzielonej płatności (split payment)
9/O/2018
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Sułowie
10/O/2018
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
11/O/2018
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
12/O/2018
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Centrum Usług Wspólnych w Sułowie
13/O/2018
w sprawie udzielenia upoważnień Kierownikowi Centrum Usług Wspólnych w Sułowie


 
NUMER ZARZĄDZENIAZAKRES REGULACJI
14/O/2019w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2019 rok
15/O/2019w sprawie przyjęcia planu finansowego jednostki budżetowej Urzędu Gminy Sułów
16/O/2019w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
17/O/2019w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i do klas I szkol podstawowych prowadzonych przez Gmin$ Sułów
18/O/2019w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
19/O/2019w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2019 rok
20/O/2019w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
21/O/2019w sprawie powierzenia zadań związanych z zatrudnieniem socjalnym i kierowaniem mieszkańców gminy Sułów do uczestniczenia w zajęciach realizowanych w Centrach Integracji Społecznej.
22/O/2019w sprawie wyznaczenia osoby do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Michalowie
23/O/2019w sprawie wyznaczenia osoby do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Sułowie
24/O/2019w sprawie wyznaczenia osoby do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Tworyczowie
25/O/2019w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
26/O/2019w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
27/O/2019w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
28/O/2019w sprawie ustalenia wynagrodzenia zasadniczego dla dyrektora Szkoły Podstawowej w Tworyczowie
29/O/2019w sprawie ustalenia wynagrodzenia zasadniczego dla dyrektora Szkoły Podstawowej w Sułowie
30/O/2019w sprawie ustalenia wynagrodzenia zasadniczego dla dyrektora Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Michalowie
31/O/2019w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gmin$ Sułów
32/O/2019w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2019 rok
33/O/2019w sprawie określenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o prace w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Rozlopach
34/O/2019w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sułów za rok 2018 i informacji o stanie mienia oraz przekazania sprawozdań
35/O/2019w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
36/O/2019w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2019 rok
37/O/2019w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
38/O/2019w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2019 rok
39/O/2019w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
40/O/2019w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2019 rok
41/O/2019w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
42/O/2019w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
43/O/2019w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2019 rok
44/O/2019w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
45/O/2019w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2019 rok
46/O/2019w sprawie zobowiązania nauczyciela do podjęcia pracy w innej szkole w celu uzupełniania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych. wychowawczych i opiekuńczych
47/O/2019w sprawie zobowiązania nauczyciela do podjęcia pracy w innej szkole w celu uzupełniania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
48/O/2019w sprawie zobowiązania nauczyciela do podjęcia pracy w innej szkole w celu uzupełniania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych. wychowawczych i opiekuńczych
49/O/2019w sprawie zobowiązania nauczyciela do podjęcia pracy w innej szkole w celu uzupełniania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych. wychowawczych i opiekuńczych
50/O/2019w sprawie zobowiązania nauczyciela do podjęcia pracy w innej szkole w celu uzupełniania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
51/O/2019w sprawie zobowiązania nauczyciela do podjęcia pracy w innej szkole w celu uzupełniania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych. wychowawczych i opiekuńczych
52/O/2019w sprawie zobowiązania nauczyciela do podjęcia pracy w innej szkole w celu uzupełniania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
53/O/2019w sprawie zobowiązania nauczyciela do podjęcia pracy w innej szkole w celu uzupełniania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych. wychowawczych i opiekuńczych
54/O/2019w sprawie zobowiązania nauczyciela do podjęcia pracy w innej szkole w celu uzupełniania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
55/O/2019w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
56/O/2019w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2019 rok
57/O/2019w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
58/O/2019w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2019 rok
59/O/2019w sprawie przyjecia raportu o stanie gminy
60/O/2019w sprawie zmiany Zarzadzenia Nr 91/2012 z dnia 4 kwietnia 2012 r. dotyczącego powołania Zespołu Interdyscyplinarnego działajacego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
61/O/2019w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do zawarcia umowy
62/O/2019w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
63/O/2019w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2019 rok
64/O/2019w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
65/O/2019w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
66/O/2019w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Feliksy Pozdzik w Sułowie
67/O/2019w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
68/O/2019w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2019 rok
69/O/2019w sprawie wprowadzenia zmain w uchwale budżetowej na 2019 rok
70/O/2019w sprawie zmiany Zarządzenia nr 19/O/2015 Wójta Gminy Sułów z dnia 01 kwietnia 2015r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
71/O/2019w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
72/O/2019w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
73/O/2019w sprawie powołania Zespołu ds. Aktualizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów społecznych w Sułowie
74/O/2019w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Tworyczowie
75/O/2019w sprawie udzielenia pełnomicnictwa dla p.o. dyrektora Szkoły Podstawowej w Tworyczowie
76/O/2019w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rozłopach
77/O/2019w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sułów za I półrocze 2019r.
78/O/2019w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla dysrekora Szkoły Podstawowej w Sułowie
79/O/2019w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla dysrekora Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Michalowie
80/O/2019w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla p.o. dysrekora Szkoły Podstawowej w Tworyczowie
81/O/2019w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
82/O/2019w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2019 rok
83/O/2019w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postepowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego
84/O/2019w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postepowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego
85/O/2019w sprawie upowaznienia do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna
86/O/2019w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postepowań w sprawach realizacji rządowego program “Dobry start”
87/O/2019w sprawie upowaznienia do realizacji zadań z zakresu ustawy o Karcie Dużej Rodziny
88/O/2019w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok 2020 przez podległe gminie jednostki
89/O/2019w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
90/O/2019w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2019 rok
91/O/2019w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
92/O/2019w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2019 rok
93/O/2019w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
94/O/2019w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2019 rok
95/O/2019w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
96/O/2019w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2019 rok
97/O/2019w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Sułów do samodzielnego podejmowania czynności zastrzeżonych dla Kierownika Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie rozeznania cenowego i zawarcia umowy
98/O/2019w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
99/O/2019w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2019 rok
100/O/2019w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwały budżetowej na rok 2020
101/O/2019w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
102/O/2019w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2019 rok
103/O/2019w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego
104/O/2019w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
105/O/2019w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2019 rok
106/O/2019w sparwie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji w 2020 roku
107/O/2019w sparwie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na powierzenie wykonywania zadań pulicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji w 2020r. oraz określenia Regulaminu Pracy Komisji
108/O/2019w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
109/O/2019w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2019 rok
110/O/2019w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Sułów do samodzielnego podejmowania czynności zastrzeżonych dla Kierownika Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie rozeznania cenowego i zawarcia umowy
111/O/2019w sprawie autopoprawki projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwały budżetowej na rok 2020
112/O/2019w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok


 
NUMER ZARZĄDZENIAZAKRES REGULACJI
113/O/2020w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2019 rok
114/O/2020w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy oddziałów przedszkolych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sułów
115/O/2020w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na fonansowanie jego realizacji w 2020r.
116/O/2020w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na powierzenie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji w 2020r. oraz określenia Regulaminu Pracy Komisji
117/O/2020w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok
118/O/2020w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2019 rok
119/O/2020w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok
120/O/2020w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sułów
121/O/2020w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok
122/O/2020w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2019 rok
123/O/2020w sprawie zmiany Zarządzenia 121/O/2020 z dnia 2 października 2012 r. w sprawie przyjęcia dokumentacji opisującej zasady prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Gminy Sułów
124/O/2020w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok
125/O/2020w sprawie zmiany Zarządzenia 121/O/2020 z dnia 2 października 2012 r. w sprawie przyjęcia dokumentacji opisującej zasady prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Gminy Sułów