1. W Rejestrze umów ujęte są umowy cywilno prawne zawierane przez Gminę Sułów, z wyłączeniem pozostałych obciążeń budżetu Gminy Sułów wynikających z innych tytułów tj. obciążenia budżetu wynikające z:
    • przepisów powszechnie obowiązującego prawa jak np. składki ZUS, składki na ZUS dot. spraw wojskowych, diety radnych, podróże służbowe radnych, pracowników Urzędu, wpłaty na PFRON, koszty pobytu dzieci w placówkach opiekuńczych, koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów, podatek VAT, zabezpieczenie zwrotu nadpłat za wydanie karty pojazdu, abonament RTV, zwrot franszyzy, opłaty notarialne, opłaty dotyczące gruntów leśnych, subwencja równoważąca gminy, dotacje dla placówek oświatowych i instytucji kultury, odsetki od kredytów i obligacji,
    • przepisów prawa wewnętrznego, jak np. ekwiwalent za pranie i czyszczenie odzieży służbowej i roboczej, ekwiwalent za zakup okularów korygujących wzrok, wynagrodzenia dla składów osobowych Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, składki z tytułu przynależności Gminy do związków i stowarzyszeń, stypendia sportowe, stypendia naukowe,
    • postępowań sądowych i egzekucyjnych, jak np. wpisy od pozwów, koszty sądowe, prokuratorskie, koszty egzekucyjne, zasądzone należności, koszty komornicze, ugody sądowe.
  2. Dokumentacja dotycząca pozostałych obciążeń budżetu gminy, jak również załączniki do umów cywilno prawnych zawieranych przez Gminę Sułów, których skany nie zostały zamieszczone w rejestrze umów ze względu na obszerność materiału, udostępniane są na wniosek osoby zainteresowanej, zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 782).
Załączniki:
Pobierz (Rejestr umów 2018.doc)Rejestr umów 2018.doc175 Kb
Metryka dokumentu:
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Grzegorz Wiącek
Osoba odpowiedzialna za publikację informacji:
Dodano do BIP dnia: czwartek, 31 marca 2016
Data ostatniej modyfikacji: poniedziałek, 10 września 2018