Zamówienia publiczne
Wpisany przez Grzegorz Wiącek   
czwartek, 28 kwietnia 2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Odbudowa drogi gminnej nr 110127L od km 3+900 do km 4+531 w miejscowości Źrebce, zniszczonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 r. – etap III.

Więcej…
 
Wpisany przez Grzegorz Wiącek   
wtorek, 15 marca 2016

Zapytanie cenowe w trybie uproszczonym

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicz­nego, do którego nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia pn: „wykonanie projektu budowlano - wykonawczego 300 zestawów solarnych w systemie heat pipe i 100 zestawów fotowoltaicznych o mocy od 2kW do 3kW na budynkach indywidualnych położonych na terenie Gminy Sułów.”.

Więcej…
 
Wpisany przez Grzegorz Wiącek   
środa, 20 stycznia 2016

Zapytanie cenowe w trybie uproszczonym

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicz­nego, do którego nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia pn: wykonanie projektu budowlano - wykonawczego na budowę systemu przydomowych oczyszczalni ścieków dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Sułów. ilość 150 szt. ”.

Więcej…
 
Wpisany przez Grzegorz Wiącek   
czwartek, 07 stycznia 2016

Zapytanie cenowe w trybie uproszczonym

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicz­nego, do którego nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia pn: „wykonanie projektu budowlano - wykonawczego kąpieliska w Kulikowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą”.

Więcej…
 
Wpisany przez Grzegorz Wiącek   
wtorek, 29 grudnia 2015

Sułów, dnia 29.12.2015 r.

PR.271.17.1.2015

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gmina Sułów zawiadamia o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych na realizację zadania pn. „Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń Gminy Sułów w 2016 r.”

Postępowanie zostało zakończone wyborem oferty następującego Wykonawcy:

JAN-MAR Sp. z o.o.
Szyperki 100
37-405 Jarocin

Uzasadnienie wyboru: W trakcie postępowania wpłynęła jedna oferta. Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu. Wybrany Wykonawca przedłożył ofertę najkorzystniejszą cenowo.

W niniejszym postępowaniu jedynym kryterium wyboru oferty, którym kierował się Zamawiający przy wyborze oferty była cena – 100 %.

Wójt Gminy Sułów
/-/ Leon Bulak

 
Wpisany przez Grzegorz Wiącek   
piątek, 18 grudnia 2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych na realizację
zadania pn. „Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń Gminy Sułów w 2016 r.”

Więcej…
 
Wpisany przez Grzegorz Wiącek   
piątek, 30 października 2015

Odbudowa drogi gminnej nr 110140L od km 1+513 do km 2+453 w miejscowości Źrebce, zniszczonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 r. – etap II

Więcej…
 
Wpisany przez Grzegorz Wiącek   
poniedziałek, 31 sierpnia 2015

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Budowa drogi gminnej nr 110151L od km 0+400 do km 1+000 w miejscowości Deszkowice Pierwsze.

Więcej…
 
Wpisany przez Grzegorz Wiącek   
czwartek, 20 sierpnia 2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych na realizację
zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 110151L od km 0+400 do km 1+000 w miejscowości Deszkowice Pierwsze”

Więcej…
 
Wpisany przez Grzegorz Wiącek   
poniedziałek, 04 maja 2015

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Odbudowa drogi gminnej nr 110127L od km 4+531 do km 5+245 w miejscowości Źrebce, zniszczonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 r.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 21 22 23 24 25 26 następna > ostatnia >>

Strona 25 z 26