Zamówienia publiczne
Wpisany przez Grzegorz Wiącek   
wtorek, 07 lipca 2020

Zapytanie cenowe

Wójt Gminy Sułów zaprasza do składania ofert na "Dostawę do Gminy Sułów, zakupionego w kopalniach sandomierskich kruszywa frakcji 0-31,5 w ilości około 1000 ton w ciągu 2020 roku”

Więcej…
 
Wpisany przez Grzegorz Wiącek   
piątek, 19 czerwca 2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Modernizacja-przebudowa drogi gminnej położonej na działce nr 4414 w miejscowości Sąsiadka od km 0+000 do km 0+350

Więcej…
 
Wpisany przez Grzegorz Wiącek   
poniedziałek, 15 czerwca 2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Źrebcach, gm. Sułów.

Więcej…
 
Wpisany przez Grzegorz Wiącek   
wtorek, 09 czerwca 2020

Zapytanie cenowe

Wójt Gminy Sułów zaprasza do składania ofert na pełnienie obowiązków koordynatora projektu o nazwie "Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sułów”

Więcej…
 
Wpisany przez Grzegorz Wiącek   
piątek, 05 czerwca 2020

Zapytanie cenowe

Wójt Gminy Sułów zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zadaniu pn. „Budowa zewnętrznej siłowni w miejscowości Kulików”

Więcej…
 
Wpisany przez Grzegorz Wiącek   
piątek, 05 czerwca 2020

Zapytanie cenowe

Wójt Gminy Sułów zaprasza do składania ofert do zadania pn.: "Przegląd pięcioletni 49 dróg gminnych o łącznej długości 90,84 km oraz przegląd pięcioletni 4 obiektów mostowych zlokalizowanych na terenie Gminy Sułów"

Więcej…
 
Wpisany przez Grzegorz Wiącek   
czwartek, 21 maja 2020

Zapytanie cenowe

Wójt Gminy Sułów zaprasza do składania ofert do zadania pn.: "Budowa zewnętrznej siłowni w miejscowości Kulików"
Więcej…
 
Wpisany przez Grzegorz Wiącek   
wtorek, 19 maja 2020

Zapytanie o wycenę szacunkową wykonania przeglądu stanu technicznego dróg gminnych.

Więcej…
 
Wpisany przez Grzegorz Wiącek   
czwartek, 30 stycznia 2020

ZAPYTANIE CENOWE
Wójt Gminy Sułów zaprasza do złożenia oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sułowie”.

Więcej…
 
Wpisany przez Grzegorz Wiącek   
środa, 18 grudnia 2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sułów w 2020 roku.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 7 z 16