OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Odbudowa drogi gminnej nr 110156L od km 0+000 do km 0+500 w miejscowości Deszkowice Drugie, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 r.


Metryka dokumentu:
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:

Małgorzata Chmielewska

Data wytworzenia informacji: 09-05-2018
Osoba odpowiedzialna za publikację informacji: Grzegorz Wiącek
Dodano do BIP dnia: 09-05-2018
Data ostatniej modyfikacji: 28-05-2018


Metryka dokumentu:
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Grzegorz Wiącek
Osoba odpowiedzialna za publikację informacji:
Dodano do BIP dnia: środa, 09 maja 2018
Data ostatniej modyfikacji: poniedziałek, 28 maja 2018