OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Odbudowa drogi gminnej nr 110156L od km 0+000 do km 0+500 w miejscowości Deszkowice Drugie, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 r.


Metryka dokumentu:
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:

Małgorzata Chmielewska

Data wytworzenia informacji: 28-05-2018
Osoba odpowiedzialna za publikację informacji: Grzegorz Wiącek
Dodano do BIP dnia: 28-05-2018
Data ostatniej modyfikacji: 15-06-2018


Metryka dokumentu:
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Małgorzata Chmielewska
Osoba odpowiedzialna za publikację informacji: Grzegorz Wiącek
Dodano do BIP dnia: poniedziałek, 28 maja 2018
Data ostatniej modyfikacji: czwartek, 22 listopada 2018