OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 5 342 100,00 zł


Załączniki:
Pobierz (SIWZ.doc)SIWZ.doc142 Kb
Pobierz (Załącznik nr 1 - Formularz oferty.docx)Załącznik nr 1 - Formularz oferty.docx25 Kb
Pobierz (Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.docx)Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.docx31 Kb
Pobierz (Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.docx)Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.docx24 Kb
Pobierz (Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.docx)Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.docx21 Kb
Pobierz (Załącznik nr 5 - Szczegółowe warunki Zamawiającego do przedmiotu zamówienia.docx)Załącznik nr 5 - Szczegółowe warunki Zamawiającego do przedmiotu zamówienia.docx29 Kb
Pobierz (Załącznik nr 6 - Harmonogram spłaty kredytu.docx)Załącznik nr 6 - Harmonogram spłaty kredytu.docx27 Kb
Pobierz (Załącznik nr 7 - Sprawozdania finansowe.zip)Załącznik nr 7 - Sprawozdania finansowe.zip2429 Kb
Pobierz (Załącznik nr 8 - Uchwały RIO.zip)Załącznik nr 8 - Uchwały RIO.zip1292 Kb
Pobierz (Załącznik nr 9 - Budżet Gminy Sułów w roku 2018.zip)Załącznik nr 9 - Budżet Gminy Sułów w roku 2018.zip3744 Kb
Pobierz (Załącznik nr 10 - Wieloletnia Prognoza Finansowa.zip)Załącznik nr 10 - Wieloletnia Prognoza Finansowa.zip2193 Kb
Pobierz (Załącznik nr 11 - Projekt Budżetu Gminy Sułów na rok 2019.pdf)Załącznik nr 11 - Projekt Budżetu Gminy Sułów na rok 2019.pdf4367 Kb
Dostęp do URL (https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=6d99915c-e29e-41c6-8b23-0a75d3544ccf)Treść ogłoszenia w BZP0 Kb
Pobierz (uchwala-rio-28.11.2018.pdf)Załącznik nr 12 - Opinia RIO w sprawie możliwości spłaty kredytu115 Kb
Pobierz (zarzadzenie-378.pdf)Załącznik nr 13 - Zarządzenie nr 378/O/2018 Wójta Gminy Sułów23 Kb
Pobierz (zmiana-siwz.pdf)Zmiana SIWZ - 29.11.2018 r.62 Kb
Pobierz (odpowiedzi na pytania 1.pdf)Odpowiedzi na zapytania z dnia 29.11.2018 r.426 Kb
Pobierz (odpowiedzi na pytania 2.pdf)Odpowiedzi na zapytania z dnia 29.11.2018 r.141 Kb
Dostęp do URL (https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/8cd4ceaa-0b67-4cf3-976a-58bdf52bfebc)Treść ogłoszenia w BZP0 Kb
Pobierz (odpowiedzi na zapytania - 5.12.2018 r..pdf)odpowiedzi na zapytania - 5.12.2018 r..pdf69 Kb
Pobierz (Zmiana SIWZ - 5.12.2018 r..pdf)Zmiana SIWZ - 5.12.2018 r..pdf95 Kb
Dostęp do URL (https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/acb4b990-73cf-4b7f-9cc4-16e951872d92)Treść ogłoszenia w BZP0 Kb
Pobierz (Załącznik nr 14 - Opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżeto)Załącznik nr 14 - Opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżeto438 Kb
Pobierz (Załącznik nr 15 - Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu gminy za rok 2017.pdf)Załącznik nr 15 - Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu gminy za rok 2017.pdf138 Kb
Pobierz (Załącznik nr 16 - Opinia RIO w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu.pdf)Załącznik nr 16 - Opinia RIO w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu.pdf762 Kb
Pobierz (Załącznik nr 17 - Sprawozdania finansowe - 31.12.2017 r..zip)Załącznik nr 17 - Sprawozdania finansowe - 31.12.2017 r..zip2121 Kb
Pobierz (Odpowiedż z dnia 07.12.2018 r..pdf)Odpowiedż z dnia 07.12.2018 r..pdf193 Kb
Pobierz (Załącznik nr 1 do odpowiedzi z dnia 07.12.2018 r. - umowa o przyznaniu pomocy.pd)Załącznik nr 1 do odpowiedzi z dnia 07.12.2018 r. - umowa o przyznaniu pomocy.pd6144 Kb
Pobierz (Załącznik nr 2 do odpowiedzi z dnia 07.12.2018 r. - aneks do umowy o przyznaniu )Załącznik nr 2 do odpowiedzi z dnia 07.12.2018 r. - aneks do umowy o przyznaniu 798 Kb
Pobierz (Załącznik nr 3 do odpowiedzi z dnia 07.12.2018 r. - pismo z UMWL.pdf)Załącznik nr 3 do odpowiedzi z dnia 07.12.2018 r. - pismo z UMWL.pdf130 Kb
Pobierz (INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf)INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - 11.12.2018 R.66 Kb
Pobierz (Informacja o wyborze - 13.12.2018.pdf)Informacja o wyborze - 13.12.2018.pdf69 Kb
Metryka dokumentu:
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Małgorzata Chmielewska
Osoba odpowiedzialna za publikację informacji: Grzegorz Wiącek
Dodano do BIP dnia: poniedziałek, 26 listopada 2018
Data ostatniej modyfikacji: czwartek, 13 grudnia 2018