OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Modernizacja drogi gminnej nr 110132L w miejscowości Tworyczów od km 0+012 do km 0+462.Metryka dokumentu:
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Małgorzata Chmielewska
Osoba odpowiedzialna za publikację informacji: Grzegorz Wiącek
Dodano do BIP dnia: czwartek, 29 sierpnia 2019
Data ostatniej modyfikacji: wtorek, 17 września 2019