OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Modernizacja-przebudowa drogi gminnej położonej na działce nr 4414 w miejscowości Sąsiadka od km 0+000 do km 0+350


Metryka dokumentu:
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Iwona Śmiech
Osoba odpowiedzialna za publikację informacji: Grzegorz Wiącek
Dodano do BIP dnia: piątek, 19 czerwca 2020
Data ostatniej modyfikacji: środa, 08 lipca 2020