ZAPYTANIE OFERTOWE

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Sąsiadce”
Metryka dokumentu:
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Iwona Śmiech
Osoba odpowiedzialna za publikację informacji: Grzegorz Wiącek
Dodano do BIP dnia: środa, 28 kwietnia 2021
Data ostatniej modyfikacji: środa, 12 maja 2021