OGŁOSZENIE

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych na realizację zadania pn. „Odbudowa drogi gminnej nr 110140L od km 1+513 do km 2+453 w miejscowości Źrebce, zniszczonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 r. – etap II”


Metryka dokumentu:
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Grzegorz Wiącek
Osoba odpowiedzialna za publikację informacji:
Dodano do BIP dnia: piątek, 30 października 2015
Data ostatniej modyfikacji: piątek, 30 października 2015