Zamówienia poniżej 30 000 Euro
Wpisany przez Grzegorz Wiącek   
środa, 31 sierpnia 2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 467 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu

Więcej…
 
Wpisany przez Grzegorz Wiącek   
poniedziałek, 29 sierpnia 2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach w roku szkolnym 2016/2017

Więcej…
 
Wpisany przez Grzegorz Wiącek   
piątek, 26 sierpnia 2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Budowa drogi gminnej nr 110151L od km 1+032 do km 1+317 w miejscowości Deszkowice Pierwsze etap V

Więcej…
 
Wpisany przez Grzegorz Wiącek   
piątek, 12 sierpnia 2016

Gmina Sułów zaprasza do składania ofert na „Wykonanie kompletu dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. Termomodernizacja  budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Sułów” niezbędnych do Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

Więcej…
 
Wpisany przez Grzegorz Wiącek   
poniedziałek, 08 sierpnia 2016

Gmina Sułów zaprasza do składania ofert na „Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Sułów w roku szkolnym 2016/2017”.

Więcej…
 
Wpisany przez Grzegorz Wiącek   
czwartek, 28 kwietnia 2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Odbudowa drogi gminnej nr 110127L od km 3+900 do km 4+531 w miejscowości Źrebce, zniszczonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 r. – etap III.

Więcej…
 
Wpisany przez Grzegorz Wiącek   
wtorek, 15 marca 2016

Zapytanie cenowe w trybie uproszczonym

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicz­nego, do którego nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia pn: „wykonanie projektu budowlano - wykonawczego 300 zestawów solarnych w systemie heat pipe i 100 zestawów fotowoltaicznych o mocy od 2kW do 3kW na budynkach indywidualnych położonych na terenie Gminy Sułów.”.

Więcej…
 
Wpisany przez Grzegorz Wiącek   
środa, 20 stycznia 2016

Zapytanie cenowe w trybie uproszczonym

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicz­nego, do którego nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia pn: wykonanie projektu budowlano - wykonawczego na budowę systemu przydomowych oczyszczalni ścieków dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Sułów. ilość 150 szt. ”.

Więcej…
 
Wpisany przez Grzegorz Wiącek   
czwartek, 07 stycznia 2016

Zapytanie cenowe w trybie uproszczonym

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicz­nego, do którego nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia pn: „wykonanie projektu budowlano - wykonawczego kąpieliska w Kulikowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą”.

Więcej…
 
Wpisany przez Grzegorz Wiącek   
wtorek, 29 grudnia 2015

Sułów, dnia 29.12.2015 r.

PR.271.17.1.2015

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gmina Sułów zawiadamia o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych na realizację zadania pn. „Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń Gminy Sułów w 2016 r.”

Postępowanie zostało zakończone wyborem oferty następującego Wykonawcy:

JAN-MAR Sp. z o.o.
Szyperki 100
37-405 Jarocin

Uzasadnienie wyboru: W trakcie postępowania wpłynęła jedna oferta. Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu. Wybrany Wykonawca przedłożył ofertę najkorzystniejszą cenowo.

W niniejszym postępowaniu jedynym kryterium wyboru oferty, którym kierował się Zamawiający przy wyborze oferty była cena – 100 %.

Wójt Gminy Sułów
/-/ Leon Bulak

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 9