Gmina Sułów zaprasza do składania ofert na „Wykonanie kompletu dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. Termomodernizacja  budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Sułów” niezbędnych do Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

Metryka dokumentu:
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Sławomir Krzysiak
Osoba odpowiedzialna za publikację informacji: Grzegorz Wiącek
Dodano do BIP dnia: piątek, 12 sierpnia 2016
Data ostatniej modyfikacji: poniedziałek, 22 sierpnia 2016