Zapytanie cenowe

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych na realizację zadania pn. "Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad dostawą i montażem instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz kotłów c.o. na biomasę na terenie Gminy Sułów".


Metryka dokumentu:
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Iwona Śmiech
Osoba odpowiedzialna za publikację informacji: Grzegorz Wiącek
Dodano do BIP dnia: piątek, 23 października 2020
Data ostatniej modyfikacji: piątek, 20 listopada 2020