INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Zamościu I
z dnia 26 kwietnia 2019 r.


Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w celu powołania w gminie Sułów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., Komisarz Wyborczy w Zamościu I informuje, co następuje:


§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 29 kwietnia 2019 r. r. do godz. 15:30 w siedzibie Urzędu Gminy Sułów do niżej wymienionych komisji wyborczych:

- Nr 4, w liczbie 1,

- Nr 5, w liczbie 1.

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2019 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy Sułów.

§ 3

W dniu 30 kwietnia 2019 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy Sułów odbędzie się także losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:

- Nr 2.

§ 4

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.Komisarz Wyborczy
w Zamościu I
/-/ Piotr Jan Szafrański

Metryka dokumentu:
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Janusz Stańczyk
Osoba odpowiedzialna za publikację informacji: Grzegorz Wiącek
Dodano do BIP dnia: piątek, 26 kwietnia 2019
Data ostatniej modyfikacji: piątek, 26 kwietnia 2019