Plan postępowań o zamówienia publiczne w roku 2018

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość netto zamówienia w zł

Przewidywany termin
wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym

Remont budynków z przeznaczeniem na Centrum Społeczno – Kulturalne w Sułowie

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

1 200 000,00

I kwartał 2018 r.

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Sułów.

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

970 000,00

I kwartał 2018 r.

Budowa wiatrołapu wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych i docieplenie budynku Centrum Kultury w Deszkowicach Drugich.

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

130.000,00

I kwartał 2018 r.

Budowa zewnętrznych siłowni na terenie Gminy Sułów.

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

50.000,00

I kwartał 2018 r.

Modernizacja dróg gminnych

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

400 000,00

I kwartał 2018 r.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sułów.

Usługa

Przetarg nieograniczony

370 000,00

IV kwartał 2018 r.


Metryka dokumentu:
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji: Magdalena Olszewska
Data wytworzenia informacji: 08-01-2018
Osoba odpowiedzialna za publikację informacji: Grzegorz Wiącek
Dodano do BIP dnia: 08-01-2018
Data ostatniej modyfikacji: 08-01-2018


Metryka dokumentu:
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Grzegorz Wiącek
Osoba odpowiedzialna za publikację informacji:
Dodano do BIP dnia: poniedziałek, 08 stycznia 2018
Data ostatniej modyfikacji: poniedziałek, 08 stycznia 2018