Instytucje kultury, dla których organizatorem jest
Gmina Sułów

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest gmina Sułów, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

1. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez:

  • otwarty dostęp do rejestru;
  • wydanie odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej - na wniosek.

Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej. Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.

Udostępnienie danych zawartych w rejestrze, o których mowa w ust. 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.

2.Każdy ma prawo przeglądać w  godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.3.Organizator prowadzący  rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto  zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

4.Odpis przesyła się  wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

Metryka dokumentu:
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Lidia Bartoszczyk
Osoba odpowiedzialna za publikację informacji: Grzegorz Wiącek
Dodano do BIP dnia: środa, 21 czerwca 2017
Data ostatniej modyfikacji: poniedziałek, 24 czerwca 2019